ULTRAPLAST || Plastične mase

ULTRAPLAST - Zdravstvo

kalibratori
kalibratori

Kalibratori različitih dimenzija za proizvodnju PVC, PP i PE cevi.

alat i kalibrator
alat i kalibrator

Za PVC šine u koje se ugrađuju bakarni delovi za razvod po osiguračima.

prateca oprema
prateca oprema

Glava, alat i kalibrator za proizvodnju poliamidnog mosta sa pomoćnim toplim kupatilom za dogrevanje vode.

kalibratori
kalibratori

Univerzalna glava alata za proizvodnju cevi i profila.

puz i cilindar
puz i cilindar

Izrađen od nerđajućeg materijala, termički obrađen, nitriran i dimenzionalno proračunat sa prikazom uklještenja glave sa alatom.

kalibrator
kalibrator

Poklopac za pokrivanje cevi za optičke kablove.