ULTRAPLAST || Plastične mase

ULTRAPLAST - Zdravstvo

ekstruder3
ekstruder 3

Ø 60mm, izgled veze pogonskog motora sa kućištem ekstrudera.

ekstruder2
ekstruder 2

Ø 45mm za proizvodnju cevi i profila,
- odnosa L/D = 25:1,
- zone grejanja 4+3,
- snaga grejača 6000 W,
- snaga motora 8,5 kW i
- kapaciteta 10 do 40 kg/h zavisno od vrste sirovine.

ekstruder1
ekstruder 1

Ø 60 mm za proizvodnju cevi i profila,
- odnosa L/D = 25 : 1,
- zone grejanja 4 + 3,
- snaga grejača 7200 W,
- snaga motora 11 kW i
- kapaciteta od 20 do 70 kg/h zavisno od vrste sirovine.

ekstruderska linija
ekstruderska linija

Ø 60 mm za proizvodnju PVC profila u čijem sastavu se nalazi: - ekstruder 60 mm,
- glava sa alatom za proizvodnju PVC ograde,
- vakum korito sa ugrađenom vakum pumpom,
- koritom za vazdušno hlađenje i ugrađenim ventilatorom,
- trakasti transporter (vučni uređaj),
- automatska testera za odsecanje i daska za obaranje profila.

ekstruderska linija
ekstruderska linija

Ø 60 mm za proizvodnju svih vrsta cevi u čijem sastavu se nalaze:
- ekstruder 60 mm,
- glava sa alatom,
- vakum korito sa ugrađenom vakum pumpom i dodatnim koritom za hlađenje izrađeno od rosvaj materijala,
- transporter (vučni uređaj) sa ugrađenim meračem metara, signalnom i zvučnom oznakom i
- uređaj za transport i obaranje cevi kao,
- dodatni deo motalice za namotavanje.

ekstruderska linija
ekstruderska linija

Ø 30 mm za proizvodnju cevi i profila sa četiri zone grejanja i dve zone hlađenja.

ekstruderska linija

Komplet ekstruderska linija za prozvodnju profila:

- ekstruder Ø 60 mm,
- glava,
- alat,
- kalibrator,
- vakum korito,
- transporter (vučni uređaj),
- merač metara,
- testera,
- odlagač.

ekstruderska linija
ekstruderska linija

Komplet ekstruderska linija za proizvodnju armiranih creva:

- mešač farbe,
- transporter granulata,
- 1. ekstruder Ø 45 mm,
- glava sa alatom,
- korito,
- vučni uređaj (transporter) br.1,
- pletilica,
- tunel za termo stabilizaciju,
- 2. ekstruder Ø 45 ili Ø 60 mm
- poprečna glava sa priključkom za toplotu,
- vakum korito br.2,
- štampač,
- brojač metara,
- transporter (vučni uređaj)
- motalica.

ekstruderska linija

Ø 35 mm standardna linija za proizvodnju cevi i profila, a sastoji se od:
- ekstrudera Ø 35 mm,
- glave i alat,
- vakum korita,
- vučnog uređaja (transportera),
- automatske testere i uređaja za obaranje daske.