ULTRAPLAST || Plastične mase

ULTRAPLAST - Zdravstvo

prateca oprema
prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa trakastom, rebrastom beskonačnom trakom za izvlačenje cevi i profila do Ø 120 mm.

prateca oprema
prateca oprema

Za regulaciju visine vakuma i protoka količine vode.

prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa trakastom,beskonačnom trakom za izvlačenje cevi i profila do Ø 110 mm i ugrađenim uređajem za merenja metraže sa mogućnošću uključenja automatske testere.

prateca oprema
prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa jednim parom valjaka za izvlačenje cevi i profila do Ø 30 mm.

prateca oprema
prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa trakastom, rebrastom beskonačnom trakom za izvlačenje cevi i profila do Ø 50 mm.

prateca oprema
prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa trakastom, rebrastom beskonačnom trakom za izvlačenje cevi i profila do Ø 100 mm.

prateca oprema
prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa dva para valjaka, za izvlačenje cevi i profila do Ø 75 mm i ugrađenim uređajem za merenja metraže sa mogućnošću uključenja automatske testere.

prateca oprema
prateca oprema

Vakum korito sa ugrađenom vakum pumpom i tunelom za hlađenje cevi ili profila.

prateca oprema
prateca oprema

Vučni uređaj (transporter) sa trakastom, rebrastom beskonačnom trakom za izvlačenje cevi i profila do Ø 120 mm.