ULTRAPLAST || Plastične mase

ULTRAPLAST - Zdravstvo

orman
orman

Elektro-orman (pult) odvojen je fizički od ekstrudera.
Rasploaže sa pet grejnih zona, tri zone grejanja i dve zone hlađenja sa jednom zonom na glavi i jednom zonom na alatu.

Termoregulatori poseduju dva displeja na kome se svakog momenta može očitavati zadata i radna temperatura.
U sastav ulazi komandni ormarsa displejom i frekventnim regulatorom sa potenciometrom za očitavanje brzine ekstrudera.

orman
orman

Izrađen u sastavu ekstrudera sa ugrađenim jednim termoregulatorom koji meri osam zona, a ovde je urađen sa:

- šest zona grejanja,
- četiri zone hlađenja,
- instrumentom,
- potenciometrom i
- skalom za ubrzavanje motora.

orman
orman

Elektro-orman(pult), odvojen je fizički od ekstrudera.
Raspolaže sa 8 grejnih zona i 3 zone hlađenja sa ugrađenim panel frekventnim regulatorom za ubrzavanje elektromotora preko potenciometra.

U sastavu ormana nalaze se:
- šema rada ekstrudera,
- voltmetar, ampermetar,
- prekidači za transporter i
- vakum pumpa.

orman
orman

Elektro orman za ekstruder Ø 30 mm, sa četiri zone grejanja, glavnim prekidačem, prekidačem motora, potenciometrom za regulaciju brzine ekstrudera ampermetrom i voltmetrom.

orman
orman

Izrađen je u posebnoj izvedbi sa pet zona grejanja i ugrađenim termoregulatorima koji na displeju imaju očitavanje zadate i radne temperatura.
Ispod termoregulatora ugrađeni su ampermetri koji kontrolišu ispravnost rada elektro-grejača na cilindru puža, glave i alata.

Poseduje frekventni regulator sa izvedenim panelom na kome se preko potenciometra reguliše i očitava zadata radna temperatura.

orman
orman

Elektro-orman (pult) odvojen je fizički od ekstrudera.
Rasploaže sa pet grejnih zona, tri zone grejanja i dve zone hlađenja sa jednom zonom na glavi i jednom zonom na alatu.

Termoregulatori poseduju dva displeja na kome se svakog momenta može očitavati zadata i radna temperatura.
U sastav ulazi komandni ormarsa displejom i frekventnim regulatorom sa potenciometrom za očitavanje brzine ekstrudera.