ULTRAPLAST || Plastične mase

Firma "ULTRAPLAST" osnovana je 1995. godine i registrovana za preradu plastičnih masa eksturzijom i brizganjem. 1997. godine u sastav "ULTRAPLASTA" ulazi firma "EKSTRAPLAST", mašinsko metaloplastičarska radnja za proizvodnju ekstrudera i prateće opreme.

ULTRAPLAST d.o.o.
Pun naziv firme:

Saša Pavković - vlasnik

Ovlašćena lica:
Dr Nenada Parente 33, 11 222 Jajinci - Beograd
Adresa:

(+381) 011 / 3941-461 - Direktor
(+381) 011 / 3941-294 - Prodaja
(+381) 011 / 3941 - 218 - Proizvodnja

Kontakt telefoni:
180-1661210032913-58 ALPHA BANK AD
Broj tekućeg računa:
106563804
PIB Broj:
20632135
Matični broj:
BD28410/2010
Registarski broj:
2221
Šifra delatnosti:
559203267
Broj PDV-a: