ULTRAPLAST || Plastične mase

ULTRAPLAST - Domacinstvo

ULTRAPLAST“ cevi „KAP PO KAP“ proizvodimo od polietilena (PEHD) visoke gustine dimenzija 16x1 mm. Cevi imaju veliku otpornost na začepljenje. Mogu se koristiti na ravnim, strmim ili neravnim terenima, jako dugačkih redova sa ravnomernim kapanjem. Preko ovih cevi možete izvršiti prehranjivanje biljaka veštačkim đubrivima. U ponudi imamo dve vrste kapaljki i to za strme i ravne terene.

Cevi se koriste za zalivanje voćnjaka, rasadnika, vinograda, malinjaka, ukrasnih biljaka i dr.

Cevi i kapaljke daju stalno i jednako kapanje vode pri pritiscima od 0,5 – 4.2 barra.

Količinu kapanja regulišete na ventilu pritiska.

Velika prednost ovog sistema je što sami montirate kapaljke na razdaljini po Vašoj želji.
Instalira se na više načina:

  1. vezivanjem na oslonac;
  2. polaganjem iznad zemlje;
  3. polaganjem ispod zemlje.